03-05-2021    Fri
Home About us Insights Products Service Legal
Investigation
傻瓜投资组合
 
locality:Home >> Investigation >> 傻瓜指数
  我们以2005年6月3日的收盘价为基准,在沪深两市交易价格排名前二十名的公司中选出十只个股,组成我们的“傻瓜投资组合”,以1亿元资金规模各买10%,三年内不做任何操作,每月更新一次市值。
日期 累计市值(万元) 累计收益率 查看
2008-05-30 59591.54 495.92% 明细
2008-04-30 61531.14 515.31% 明细
2008-03-31 60515.27 505.15% 明细
2008-02-29 70468.27 604.68% 明细
2008-01-31 68557.45 585.57% 明细
2007-12-28 74176.24 641.76% 明细
2007-11-30 58854.5 488.54% 明细
2007-10-31 66699.75 567% 明细
2007-09-28 64973.2 549.73% 明细
2007-08-31 68726.68 587.27% 明细
2007-07-31 59304.77 493.05% 明细
2007-06-29 54800.74 448.01% 明细
2007-05-31 55707.56 457.08% 明细
日期:2008-05-30
股票名称 股票代码 收盘价 累计市值
苏宁电器 002024 51.28 17085.82
中兴通讯 000063 69.33 3741.42
云南白药 000538 27.55 3374.5
登海种业 002041 22.93 2680.68
张裕A 000869 78.7 8298.64
贵州茅台 600519 168.14 12615.81
小商品城 600415 99.44 4902.15
马应龙 600993 44.38 3132.36
同仁堂 600085 22.11 1705.89
上海机场 600009 21.88 2054.27
注:张裕A(000869)5月16日派息,每10股派11元,我们将所派现金按当日收盘价全部折算成股数。
符合检索条件的共有 37 条记录,分为 3 页显示,当前查看的是第 1
Home   |   Contact Us   |   FAQ   |   Legal
Address: Room 3002A,Shenye Center,5045 Shennan East Road,Luohu District Shenzhen,China. Zip:518010 , Tel:0755-25919010 25919012 ,
E-mail: webmaster@mingdafund.com
Address: Room 106, No.30 Anli Road, Chaoyang District, Beijing, China. Zip:100101
Shanghai Branch address : Room 224-225, Huibo Center, No. 231, Expo Village Road, Pudong New Area, Shanghai. Tel: +86-021-80168730.
MingDa © Shenzhen Mingda Capital Management Co.,Ltd. 2009 GuangDong ICP备06069587